Välkommen till naturbruksförvaltningens webbansökan!

Här kan du söka kurser och kurspaket inom gymnasial vuxenutbildning hos Västra Götalandsregionens naturbruksskolor. Från och med hösten 2017 är det naturbruksskolan Uddetorp som är vårt vuxenutbildningscentrum, dock kan utbildingsorterna variera, hela utbildningar eller delar av utbildningar kan även vara förlagda på exempelvis Svenljunga, Sötåsen eller Angereds Gård.


Du kan se vårt kursutbud under rubriken Kurskatalog, för detta behövs inte ett studerandekonto, men för att i nästa steg kunna söka en utbildning så behöver kontot vara skapat. I kurskatalogen hittar du de utbildningar som är sökbara just nu, men även de som är planerade för framtiden, men som ännu inte är sökbara. Saknar du någon utbildning i utbudet kan det bero på att det ännu inte tagits beslut om nytt startdatum för denna utbildning. Vi publicerar utbildningarna allt eftersom beslut om utbud kommer, ta därför för vana att kontinuerligt hålla koll på vår kurskatalog.


Sökande från övriga Norden
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta oss på naturbrukskansliet@vgregion.se 

Skyddade personuppgifter
Du som enligt folkbokföringen har skydade personuppgifter behöver du kontakta oss på naturbukskansliet@vgregion.se

Behörighet
Du som har slutförd grundskola eller motsvarande är behörig att söka våra utbildningar från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år ska du ha slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet. För vissa av utbildningarna kan ytterligare behörighet krävas, se förkunskapskrav för respektive utbildning.


Studiemedel och kostnader
Utbildningarna är studiemedelsberättigade och all undervisning är avgiftsfri, under förutsättning att du inte sedan tidigare har läst kursen, alternativt att du har läst kursen men inte blivit godkänd. Du betalar själv för kurslitteratur, ev arbetskläder, material samt eventuella övriga kostnader.
För mer information eller kontakt med studie- och yrkesvägledare, kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
Du kan även kontakta CSN.

 

Logga in med ditt studerandekonto

Har du inget studerandekonto?

För att du ska kunna göra en ansökan måste du skapa ett studerandekonto. När du har det kan du logga in, skapa och skicka din ansökan.

Information

Viktig information om din ansökan:

1. Utbildningarna är sökbara under cirka en månad. Första ansökningsdag brukar infalla cirka 3 månader innan utbildningsstart.

2. Bilagor ska som senast bifogas vid sista ansökningsdag.

3. EFTER ANSÖKAN ÄR GJORD MÅSTE DU SKRIVA UT ANSÖKAN, DÅ KOMMER PER AUTOMATIK EN YTTRANDEBLANKETT IHOP MED UTSKRIFTEN. ALLT DETTA MÅSTE DU LÄMNA TILL DEN KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN I DIN KOMMUN.

4. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå pengar för din sökta utbildning

5. Denna yttrandeblankett ska vara åter till oss senast två veckor efter sista ansökningsdatum för att vi ska kunna behandla din ansökan. Det är din kommuns ansvar att se till att blanketten är oss till handa inom rätt tid. (Hanteringen regleras i Skollagen 20kap, §21)

6. Ditt antagningsbesked kommer via mail ungefär en månad innan kursstart. Det är vi som utbildningsanordnare som meddelar dig detta, inte din kommun.

7. Du har en vecka på dig att tacka ja/nej till erbjuden plats. Detta görs via ditt studerandekonto.

8. Du kan löpande följa statusen på din ansökan via ditt studerandekonto.

Alvis logo Alvis från Gotit